اطلاعیه‌ها
اطلاعیه شماره4: اعلام نتایج آزمون تلاوت ومصاحبه ششمین دوره ارزیابی قاریان و مدرّسان

اطلاعیه شماره4: اعلام نتایج آزمون تلاوت ومصاحبه ششمین دوره ارزیابی قاریان و مدرّسان

محمد تقی میرزاجانی، رئیس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن و مدیر برنامه ریزی و اجرایی ارزیابی قاریان و مدرّسان قرائت قرآن گفت:
داوری تلاوت های تحقیق و ترتیل قاریان و مدرّسانی که مرحله آزمون ورودی ششمین دوره ارزیابی راباموفقیت پشت سرگذاشته بودند، با حضور استادان و داوران برجسته کشور، 28 تا 31 تیرماه در محلّ شورای عالی قرآن برگزار گردید وازمجموع 178 قاری ومدرس پذیرفته شده درآزمون ورودی،دراین مرحله مجموعاً50 نفردریکی ازدرجات 1 تا 4 موفق به کسب نصاب لازم شدندکه ازاین تعداد39 نفرقاری و11نفرمدرس می باشند. شایان ذکر است این تلاوت ها درتیرماه سال جاری در استودیوی شورای عالی قرآن انجام شده بود.
وی افزود : شرکت‌کنندگان می¬توانند از تاریخ 08/05/1396 با مراجعه به پروفایل شخصی خود در سامانه طرح ارزیابی/قسمت کارنامه‌ها، از نتایج آزمون تلاوت و مصاحبه و پذیرش قطعی دریکی از درجات 1تا 4 مطلّع شوند. فرصت درخواست تجدیدنظر به نمرات تا پایان وقت اداری 10/05/1396 از طریق سامانه پیامکی 30005088810400 خواهد بود.
میرزاجانی ادامه داد: ضمناً آزمون نظری قاریان و مدرّسانی که دریکی از درجات 1 تا4 پذیرفته‌شده‌اند ، روز جمعه 05/08/1396 در تهران برگزار خواهد شد.
لازم است قاریان و مدرّسان محترم با مراجعه به سامانه طرح ارزیابی، بخش آیین نامه ها ،مواد آزمونی خود را از جداول مربوطه دریافت نموده و با آمادگی کامل در آزمون نظری شرکت نمایند.
رئیس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن گفت :افرادی که سرفصل های منابع و دروس نظری را در مراکز آموزش عالی گذرانده اند، با ارسال مدرک معتبر و پس از تأیید آن در کمیته فنّی دبیرخانه ارزیابی، از آزمون دروس گذرانده شده، معاف خواهند شد.
شرکت کنندگان فرصت دارندتصویراین مدارک را تا تاریخ 15/05/1396 از طریق دورنگار به شماره02188832500 به شورای عالی قرآن( دبیرخانه ارزیابی قاریان و مدرّسان) ارسال نمایند.
تطبیق تصویر مدارک با اصل آن مقارن با برگزاری آزمون نظری خواهد بود.