آیین‌نامه‌های طرح ارزیابی

توجه: آیین‌نامه‌ها با فرمت pdf می‌باشند که برای مطالعه‌ی آنها به نرم‌افزار Acrobat نیاز دارید.

 

ضوابط طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم (مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دریافت تلاوت‌های قاریان ممتاز ایرانی و قاریان نوجوان جهت تحلیل مدرسان قرائت قرآن کریم

           قاریان بزرگ سال

           قاریان نوجوان